Sponsored Children

These children are currently blessed with sponsors.

Praise the Lord!

These children are receiving $15/month scholarships:

Châu Nguyễn Bảo Ngọc
Đinh Thị Đi Na
Ngô Bảo An
Ngô Văn Đức

Nguyễn Ngọc Thủy Thương
Phạm Trần Như Quỳnh
Trần Hoàng Nguyễn Huyền Trân
Võ Thị Như Tâm

Below are children who have been blessed with $200/year HOPE Scholarships

Quang Ngai Area

Đinh Thị Ma Ri
Đinh Vũ Long
Đinh Văn Vương
Đinh Thị Kim Thảo
Đinh Thị Thái
Hồ Thị Kim Vy

A Lưới Area

Kê Thi Bich Ngoc
Hồ Thị Thủy Linh
Đoàn Thị Mai Loan
Ngô Trần Thái Kim
Hồ Viết Minh
Kê Thị Thảo Ly

Kontum Area

Y Ngoc
A Nhan
Y Vien

Scroll to Top