<Trước               Trởvề kho lưu tin tức              Dê´n nguo`i tiê´p sau>

Love Of  Vietnam Expressed

Thể Hiện Tình Yêu Việt Nam

Bằng

Sự giúp đỡ người nghèo

 Giăng 3:16-18 Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Ðức Chúa Trời thể nào ở trong ngừơi ấy được! Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.

Bản Tin Chính Của  LOVE

Tháng 02/2007

 

LOVE tin và làm theo 7 điều sau:

1. Chúng tôi tin kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời hoàn toàn đúng và có căn cứ xác thực

2. Chúng tôi tin rằng chỉ có một Đấng Tối Cao duy nhất hiện hữu ở 3 ngôi:
Đức
Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh.
3. Chúng tôi tin Jesus Christ là Con độc sanh của Đức Chúa Trời, Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Mari,chịu thương khó, bị đóng
đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn; Ngài xuống âm phủ ; đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại; Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn
Năng là Cha; từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết.

4. Chúng tôi tin vào sự cứu rổi những linh hồn tội lỗi đã mất, sự tái sinh bởi Đức Thánh Linh là hoàn toàn thiết yếu.

5. Chúng tôi tin rằng sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống của mổi cơ đốc nhân có thể hướng dẫn họ đi theo ý muốn tốt đẹp của Đức Chúa Trời.

6.Chúng tôi tin vào sự phục sinh của những linh hồn đã được cứu, họ sẽ được vào nước thiên đàng và  những linh hồn hư mất sẽ bị quăng vào hoả ngục đời đời.
7. Chúng tôi tin vào sự hiệp một của tất cả các cơ đốc nhân trong danh Đức Chúa Jesus Christ.

Xin Cầu Nguyện cho

Vợ tôi (Chi) và con gái (Hannah) sẽ đến Hoa Kỳ để thăm họ hang vào cuối tháng này. Bạn có thể liên lạc với cô ấy ở Chi. Đây là lần đầu tiên
cô ấy đến Mỹ. Hãy cầu nguyện để Chúa ban bình an và họ sẽ có
được một chuyên đi phước hạnh.

Đoàn Y Tế Tháng 1
Xin gởi lời cảm ơn và nguyện xin Chúa ban phước lành trên gia đình Bsĩ  Bruce Campell và vợ Kathleen và 2 con. Và cũng xin gởi lời cảm ơn đến đội ngũ nhân viên của tổ chức LOVE và tổ chức Bảo Trợ Trẻ Em Đường Phố Đà Nẵng và các bác sĩ và y tá tình nguyện ở Việt Nam đã giúp đỡ. Hơn 600 người đã được khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Dưới đây là một số bức ảnh  trong đợt khám bệnh vừa qua.


 

Bây giờ có một trẻ sống trong cảnh nghèo khó đang  mong nhận được
sự bảo trợ của bạn.

 Xin hãy cầu nguyện  cho chúng tôi có thể tìm được người bảo trợ cho tất cả những trẻ em nghèo. Hãycầu nguyện  bằng cách nêu nan đề này cho nhà thờ, trường Chúa Nhật, tổ nhóm v.v…

 


Chúng tôi có nhiều trẻ em đang cần người bảo trợ.

Để xem các em hoặc để điền vào đơn bảo trợ, xin vui lòng ghé vào trang web của chúng tôi bằng cách nhắp chuột vào child. Nếu không có sự giúp đỡ của Quý vị thì nhiều đứa trẻ trong số này sẽ phải bỏ học. Chỉ cần 20 đô la /1 tháng bạn có thể thấy rằng đứa trẻ mà bạn bảo trợ sẽ thoát khỏi cảnh nghèo đói bằng con đường học vấn.

   

Gia đình Bác sĩ Campell        Đăng kí khám bệnh

  

  Chi phiên dịch khi bác sĩ Campell khám bệnh   Con trai bác sĩ Campell kết bạn

   

       Một bác sĩ tình nguyện người    Một bác sĩ tình nguyện khác người          
 Việt Nam đang khám bệnh
   Việt Nam đang khám bệnh

LOVE cũng đã tặng 2 chiếc xe đạp trong tháng 1 vừa qua
    
Vo Thi Anh Tuyet          Trinh Quang Dat

Nếu bạn muốn bảo trợ 01 trẻ em nghèo, xin vui lòng xem thông tin của chúng tôi bằng cách nhắp chuột vào children hoặc liên lạc với Reggie

Trẻ em nghèo Việt Nam đang cần sự cầu nguyện và giúp đỡ của Quý vị!

XIN HÃY GIÚP ĐỠ MỘT TRẺ EM NGHÈO TRONG THÁNG NÀY

(2 Cô-rinh-tô 9:9 -11 NKJV)  Như có chép rằng: Người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo; Sự công bình của người còn đời đời. 10 Đấng phát hạt giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hạt giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. 11 Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời.

Cầu xin Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện và ban phước trên việc ủng hộ tài chánh của bạn cho trẻ em nghèo

Reggie, Bảo Chi, Hannah, & Staff

Việt Nam

Copyright © 2007 L.O.V.E., Inc.  All rights reserved

<Trước               Trởvề kho lưu tin tức               Dê´n nguo`i tiê´p sau>