<Trước                  Trởvề kho lưu tin tức         Dê´n nguo`i tiê´p sau>

Love Of  Vietnam Expressed

Thể Hiện Tình Yêu Việt Nam

Bằng

Sự giúp đỡ người nghèo 
 

www.loveofvietnamexpressed.org

1 Giăng 3:16-18 Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Ðức Chúa Trời thể nào ở trong ngừơi ấy được! Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.

Bản Tin Chính Của  LOVE

  Tháng 04/2007

 

Phái đoàn nha khoa trong tháng 03

 

Trong tháng 3, ông Doug (Wing) Leung, nha sĩ đến từ Mỹ và cô Aimee Rizzardo, chuyên gia vệ sinh răng miệng đến từ Canada, đã tham gia với chúng tôi trong 02 tuần. Họ đã huấn luyện cho chúng tôi và một nhóm tình nguyện viên cách kiểm tra, khám, làm vệ sinh răng miệng và trám sealant cho trẻ. Họ đã huấn luyện trong 03 ngày và thực hành khám, chữa trị trong 07 ngày tại 05 địa phương. Có 20 tình nguyện viên Việt Nam được huấn luyện và hơn 300 trẻ được khám chữa trị. Hy vọng rằng các tình nguyện viên này sẽ tiếp tục khám nha khoa mỗi tháng 01 lần. Mục tiêu của chúng tôi là khám chữa trị cho100 trẻ mỗi tháng.

Trẻ em vui sướng và háo hức nhận tiền của nhà bảo trợ.

 

 

 

Bây giờ có một trẻ sống trong cảnh nghèo khó đang mong nhận được sự bảo trợ của bạn .

 Xin hãy cầu nguyện  cho chúng tôi để có thể tìm được người bảo trợ cho tất cả những trẻ em nghèo.

Xin hãy nêu nan đề này cho nhà thờ, lớp trường Chúa Nhật, tổ nhóm của bạn v.v…

 

Chúng tôi có nhiều trẻ em đang cần người bảo trợ.

Để xem các em hoặc để điền vào đơn bảo trợ, xin vui lòng ghé vào trang web của chúng tôi bằng cách nhắp chuột vào child. Nếu không có sự giúp đỡ của Quý vị thì nhiều trẻ trong số này sẽ phải bỏ học. Chỉ cần 20 đô la /1 tháng bạn có thể thấy rằng trẻ mà bạn bảo trợ sẽ thoát khỏi cảnh nghèo đói bằng con đường học vấn, có thức ăn ngon, quần áo đẹp và chỗ ở tốt hơn.

 

 

Gia đình em có 05 người. Em ước gì cha em còn sống giúp đỡ gia đình. Có lẽ Quý vị có thể cứu giúp.

Trần Thị Bích Quyên đang cần một người bảo trợ.  

Ông Doug (nha sĩ Wing) đang huấn luyện  cách kiểm tra, khám, vệ sinh răng miệng và trám sealant cho những tình nguyện viên.

Trên  đây là cô Aimee (chuyên gia vệ sinh răng miệng đến từ Canada) đang phụ  giúp nha sĩ  Wing huấn  luyện

Trên đây là những tình nguyện viên của Trung Tâm Trẻ Em Đường Phố, một vài nhà thờ và tổ chức LOVE, thực hành khám chữa trị nha khoa.

Nhân viên của tổ chức LOVE, những tình nguyện viên và nha sĩ nước ngoài sinh hoạt ca hát với trẻ em ở trại mồ côi.

Nhân viên của LOVE đang phụ giúp các nha sĩ.

Công việc đã xong! Tất cả làm việc mệt mỏi và đừ đẫn. Thời gian cho bơi lội đã đến.

Đoàn đi thăm một thắng cảnh đẹp ở Dai Loc, Quang Nam.

Các nha sĩ nước ngoài và tình nguyện viên đang giao lưu với trẻ mồ côi trước khi ra về.

Đội nha khoa đến khám chữa trị cho trẻ ở 01 trường ở Hoà Xuân.

Đội nha khoa đang khám chữa trị ở Hoà Quý.

Tình nguyện viên thực hành khám chữa trị nha khoa.

Tình nguyện viên đang kiểm tra răng cho trẻ

Nha sĩ Doug và vợ, Sylvia đang phụ giúp ông khám chữa trị.

Trẻ đến khám nha khoa.

Nha sĩ Wing tặng thiết bị, dụng cụ để đội nha khoa tình nguyện có thể tiếp tục khám chữa trị khi ông đi khỏi. Họ có kế hoạch khám ít nhất mỗi tháng 01 lần. Bắt đầu với những trẻ còn đi học ở những địa phương nghèo.

Nha sĩ Wing và Aimee mời cơm trưa để nói lời cảm ơn và tạm biệt các tình nguyện viên.

Trung tâm Trẻ Em Đường Phố cảm ơn và tạm biệt Nha sĩ Wing, vợ và cô Aimee. Cùng tham dự là nhân viên của Trung tâm và tổ chức LOVE.

Trẻ em nghèo Việt Nam đang cần sự cầu nguyện và giúp đỡ của Quý vị!

XIN HÃY GIÚP ĐỠ MỘT TRẺ EM NGHÈO TRONG THÁNG NÀY

(2 Cô-rinh-tô 9:9 -11 NKJV)  Như có chép rằng: Người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo; Sự công bình của người còn đời đời. 10 Đấng phát hạt giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hạt giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. 11 Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời.

Nếu bạn muốn bảo trợ 01 trẻ em nghèo, xin vui lòng xem thông tin của chúng tôi bằng cách nhắp
chuột vào children hoặc liên lạc với Reggie

Cầu xin Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện và ban phước trên việc ủng hộ tài chánh của bạn cho trẻ em nghèo

Reggie, Bảo Chi & Hannah

Việt Nam

          

 Copyright © 2007 L.O.V.E., Inc.  All rights reserved

<Trước                 Trởvề kho lưu tin tức            Dê´n nguo`i tiê´p sau>