<Trước           Trởvề kho lưu tin tức         Dê´n nguo`i tiê´p sau>

Love Of Vietnam Expressed, Inc.

Thể Hiện Tình Yêu Việt Nam

Bằng

Sự giúp đỡ  người nghèo

www.loveofvietnamexpressed.org

1 Giăng 3:16-18 Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Ðức Chúa Trời thể nào ở trong ngừơi ấy được! Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.

 

Bản tin chính của LOVE                                     Tháng 1 năm 2006

Một số hình ảnh giáng sinh ở Việt Nam

 

Lễ Giáng Sinh mỗi năm càng lúc càng long trọng hơn. Thông qua truyền hình, báo chí, internet chúng ta có thể thấy được những ngôi nhà thờ và những thông điệp Giáng sinh được gởi đi ở Việt Nam. Đôi lúc khi tôi biết được những hành động chống lại Lễ Giáng Sinh ở Mỹ, nhưng tôi nghĩ rằng những hành động đó không phải chống lại Lễ Giáng Sinh nhưng chính là chống lại những Cơ Đốc Nhân.

 

Ở Việt Nam, các tín đồ vẫn còn gặp nhiều bắt bớ, một số người bị bắt giữ thạm chí chết vì danh Chúa. Lễ Giáng Sinh là dịp để gỏi đi những thông điệp và thể hiện sự quan tâm với nhau, nhưng không phải là vì Chúa. Nhưng Chuá đã dùng lễ này như là một dịp để cho những người truyền bá chúa Jêsus cho những người chưa biết Ngài. Một khi thấy được niềm tin của các Cơ Đốc Nhân, điều đó sẽ giúp cho họ bớt sợ hải, bất an.

 

 

Thánh Giêng đến tháng 12 năm 2005

 

 

#

Công tác

Số người được giúp

Chi

phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Học bổng hàng tháng

1,050

$ 6,194

2.  

Học bổng cho các Hội Thánh

635

$ 3,385

3.  

Học bổng nữa năm

174

$ 3,648

4.  

Học bổng trọn năm

5

$ 886

5.  

Tống số

1864

$14,113

6.  

Chương trình bửa ăn trưa

180

$ 381

7.    

Chương trình gạo

598

$ 2,585

8.  

Y tế

32

$ 1,181

9.    

Khẩn cấp

1401

$ 3,485

10.

Xe đạp

18

$ 504

11.

3 nhà của sinh viên

255

$ 1,378

12.

Công việc khác

9

$ 58

13.

Chi phí phụ

18

$ 3,109

Tổng cọng

4375

$26,794

Mỗi dôla được đổi từ 15700 đến 15800 đồng

 

Hình ảnh Giáng Sinh ở một số Hội Thánh tại TP Đà Nẵng

 

Giáng sinh tại gia đình chúng tôi

Lễ Giáng Sinh cho các em trong tổ chức LOVE

Rex Scharp(Alaska) and Oyvin Storbaekken (Na Uy) là 2 ông già Nô-ên thật  đã hỗ trợ quà cho hơn 400 em.

Ông REX là người có bộ râu dài nhất

Suy gẫm:

(Ê-sai 25:1-4)  Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời tôi! Tôi tôn sùng Ngài, tôi ngợi khen danh Ngài; vì Ngài đã làm những sự mới lạ, là những mưu đã định từ xưa, cách thành tín chân thật.  Vì Ngài đã làm cho thành trở nên gò đống, thành bền vững trở nên nơi đổ nát. Đền đài của dân ngoại chẳng phải là thành nữa, sẽ chẳng hề xây lại. Vậy nên một dân cường thạnh sẽ tôn vinh Ngài; thành của các dân tộc đáng kinh hãi sẽ kính sợ Ngài.  Vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đụt cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng, khi những kẻ cường bạo thổi hơi ra như bão, xông vào tường thành.

Hứa ngôn của Chúa:

(Ê-sai 29:19)  Những người nhu mì cũng sẽ được thêm sự vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, những kẻ nghèo khổ trong loài người sẽ nhân Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên mà mừng rỡ.

 

Trẻ em ở Việt Nam cần lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của các bạn!

 

XIN GIÚP MỘT CHÁU TRONG THÁNG NÀY

 

Phước lành,

 

Reggie, Bảo Chi và Hannah

tại

Việt Nam

 

Copyright © 2006 L.O.V.E., Inc.  All rights reserved

<Trước          Trởvề kho lưu tin tức        Dê´n nguo`i tiê´p sau>