Trởvề kho lưu tin tức         Dê´n nguo`i tiê´p sau>
 

THÁNG 3, NĂM 2003

1 Giang 3:16-18 Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được! Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.

An điển và sự bình an đến từ Đức Chúa Trời Cha Chúa Giê Xu và Chúa chúng ta,

Dưới đây là một lá thư của một trong những cháu nhận học bổng hàng tháng từ LOVE . Tôi rất tiếc vì không thể gởi kèm hình của cháu . Tôi sẽ gở cho các bạn trong lá thư của tháng tới .


    

Lá thư của cháu Phương cũng đã được dịch sang tiếng Anh để mọi người cùng đọc . LOVE bắt đầu giúp Phương từ năm 2001 cũng như nhiều cháu khác mà chúng tôi không thể cùng lúc giới thiệu đến các bạn . Và tôi nghĩ chúng ta có thể cảm thấy tự hào về những việc mình đã làm đó . Nhiều bậc phụ huynh đã nói với chúng tôi rằng có bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ để diễn tả được tấm lòng biết ơn của họ đối với cúng ta . Các bạn hãy nghĩ và hãy đọc lá thư của Phương một lần nữa để cảm nhận được điều đó . Tôi ước ao chúng ta có thể giúp đỡ các cháu được nhiều hơn nhưng nguồn đóng góp của chúng ta chưa đủ để làm điều đó . Rất nhiều người cần được giúp đỡ để sửa nhà , một số người thậm chí không có nhà ở vì khu vực của họ bị giải tỏa .Sáng nay tôi có đi thăm một gia đình . Mái nhà và vách tường chỉ là sự chắp vá tạm bợ của những tấm tôn rỉ sắt , những tấm phên , cót cũ kĩ và cả nhũng tấm bìa cứng rách nát .Ngay cả khi viết những dòng này tôi cũng không ngăn được nước mắt mình . Tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng họ cần Chúa Jesus biết bao . Và chỉ có tình yêu thương Thiên Chúa mới đem đến cho họ tia hi vọng . Hãy cầu nguyện nhiều cho họ các bạn nhé .

*********************
Dear Supporter of Love,

My name is Thai Thi Phuong. I am in the10th grade, at Ngu Hanh Son High School. I was born and grew up in a very poor family. My father died when I was young, leaving my mother , a farm worker alone with 3 young children. Because of poor condition, my older sister had to stop going to school. Now she helps my mother with the housework and learns how to sew. My brother is in 6th grade, at Hoa Quy School.

Without your caring and helping, I and my brother would have stopped going to school not because of being incapable of study but the school fee, clothing as well as books, notebooks in the beginning of the school year. My mother, as a farm worker, cannot provide for two school children to go to school at the same time. I thought that I would have to stop going to school. However with your help I can go to school as my friends do now. Today when I am in my high school I feel very happy because so many of you (supporters of LOVE) concern about people like me.

Now I write this letter to express my gratefulness to the Love of Vietnam Expressed Charity organization that gives me chance to go to school . Words could never be enough to express the feelings in my heart to you all . I only know that I owe too many thanks. . I wonder what do I do to return the favors and I think I have to study really hard so that you are happy. I wish all of you a healthy and happy life. Sincerely
Thai Thi Phuong
*********************

Blessings, Reggie, Chi, and Duc

Trởvề kho lưu tin tức         Dê´n nguo`i tiê´p sau>