<Trước       Trởvề kho lưu tin tức      Dê´n nguo`i tiê´p sau>

THÁNG 12, NĂM 2003

1 Giang 3:16-18 Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được! Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.

An điển và sự bình an đến từ Đức Chúa Trời Cha Chúa Giê Xu và Chúa chúng ta,

Khi suy gẫm về So-dom, tôi nghĩ tới sự hư hoại. Có một sự hư hoại rất nặng mà sách Ê-xê-chi-ên 16:49 đã đề cập đến: Nầy, đây là sự gian ác của em gái mầy là Sô-đôm và các con gái nó: ở kiêu ngạo, ăn bánh no nê, và ở nể cách sung sướng; nó lại không bổ sức cho tay kẻ nghèo nàn và thiếu thốn.

Ở đây chúng ta thấy có bốn điều: 1. sự kiêu ngạo, 2. sự ăn bánh no nê, 3. ở nể cách sung sướng, 4. không giúp đỡ kẻ nghèo nàn và người thiếu thốn.

Phước hạnh

Tháng trước Chúa cho tôi cơ hội gặp được ông Tony Brewer, giám đốc của "Ahelping Hand Adoption Agency" và ông Peter, một đại diện của họ tại Trung Quốc. Việc làm của họ vượt quá công việc của một dịch vụ giúp xin con nuôi. Họ xây trại trẻ mồ côi, trường học, trợ cấp xã hội và nhiều điều nữa. Quý vị có thể tìm hiểu nhiều hơn về họ tại trang web: http://www.worldadoptions.org

Dưới đây là một số bức ảnh về chuyến thăm của họ:

Bên trái phía trên là Tony đang bế một trong nhiều trẻ mồ côi mà chúng tôi viếng thăm; Peter đóng vai cậu học trò lớn tuổi nhất trong lớp học ở bãi rác Khánh Sơn. Và tôi đang ôm một trong những trẻ em đường phố của chúng ta.

Những cánh cửa mở:

Không lâu sau khi ông Tony rời Việt Nam, chúng tôi lại có cơ hội hợp tác với một đoàn y tế đến làm việc tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Đoàn có 10 bác sỹ và 20 y tá thuộc bệnh viện Đà Nẵng. Chúng tôi xuất phát tại Đà Nẵng lúc 7 giờ sáng và trở về lúc 9 giờ tối.Trên 800 trẻ em đã đi7ợc khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí tại 3 địa điểm khác nhau.

Tiên Phước là một huyện rất nghèo nằm phía tây tỉnh Quảng Nam, có trên 700 trẻ khuyết tật. Xin xem một số bức ảnh dưới đây.

Đây chỉ là một số rất ít trong 800 trẻ em mà chúng tôi đã khám, chữa bệnh, phát thuốc, thuốc bổ, lương thực và sữa. Xin đừng vội lướt qua những tấm ảnh này. Mỗi một cháu đều rất quý. Chúng xứng đáng được sự quan tâm và cầu nguyện của quý vị. Xin Đức Chúa Trời mách bảo cho quý vị về những nhu cầu của họ.

Trong tháng này:

Từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 12, ông Doug Oyen thuộc tổ chức “Global ReliefResources” mang theo 3 bác sỹ, một nha sỹ và một sô tình nguyện viên từ Mỹ. Họ sẽ kết hợp với một số bác sỹ người Việt Nam và sẽ khám, chữa bệnh cho vài trăm người ở bãi rác và các khu vực phụ cận.

Sau đó cũng trong tháng, Rex và Janet Scarp thuộc tổ chức "This I Know" Những Người Xây Tổ Ấm sẽ đến Đà Nẵng để dự buổi sinh hoạt Giáng Sinh cho trẻ em nghèo tại đây.

Xin Cầu Nguyện
Xin cầu nguyệnđể nhiều người biết Chúa Giê-xu.
Xin cầu nguyện để Chúa tiếp trợ thêm quỹ để giúp người nghèo.
Xin cầu nguyện cho các hoạt động của tháng 12.
Xin cầu nguyện để các em biết được ý nghĩa thật của lẽ Giáng Sinh.

Xin nhớ kèm một Món Quà và một lời Chúc Phước cho một gia đình nghèo hoặc một người nào đó trong Mùa Giáng Sinh này.

Blessings, Reggie, Chi, and Duc

<Trước       Trởvề kho lưu tin tức        Dê´n nguo`i tiê´p sau>