Đơn Đăng Ký

Đơn Đăng Ký**

** Trẻ trông cậy nơi sự trung tín của Quý vị!  

Để đăng ký trực tuyến, xin điền và nộp đơn dưới đây.
 

Quý vị có thể tải đơn và gởi thư hoặc email đến cho chúng tôi:

Đơn có sẵn hai định dạng:

MS Word  (Tải bản Word miễn phí)

hoặc PDF  (Tải bản PDF miễn phí) 

Khoản tài trợ có thể chuyển trực tuyến

hoặc bằng bưu điện.

Quý vị có thể lập thanh toán hằng tháng tự động!

 
The form below is currently not working.
We are working to fix the problem as quickly as possible. In the meantime, please use one of the options
above. We apologize for the inconvenience

* = Phần bắt buộc

Nhấn chuột vào đây để đọc về chính

 sách bảo mật của chúng tôi. 

 

*Họ tên

 

 Ngày sinh:           *Giới tính: 

 

Tên chồng (vợ):  

 

*Địa chỉ:

*Số và tên đường

*Thành phố

*Tiểu bang

Zip Code

*Quốc gia

*Điện thọai   Số điện thoại khác:

(Điền đủ Mã Vùng và Quốc gia nếu bạn không sống ở Mĩ)

 

 

*Email:           Email khác:

 

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

(Cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn để chúng tôi có thể kể cho gia đình trẻ được bảo trợ)

 

*Dưới đây là 3 mục - hãy chọn mục tương ứng với cam kết bảo trợ hoặc tài trợ học bổng của quý vị:

- Điền vào Mục 1 để tài trợ một suất học bổng cho một trẻ.

- Điền vào Mục 2 để bảo trợ một trẻ, gia đình hoặc sinh viên.

- Điền vào Mục 3 để bảo trợ một Nhà Sinh Viên.

Mục 1

Học bổng

Mục 2

Bảo trợ

Mục 3

Nhà sinh viên

Cấp học bổng cho trẻ.

Bảo trợ một trẻ, gia đình hoặc sinh viên.

Bảo trợ một Nhà Sinh Viên

Tên và Khu vực của trẻ

(Như được ghi trong hồ sơ)

Tên và Khu vực của trẻ

(Như được ghi trong hồ sơ)

Tên Nhà Sinh Viên

Tổng số trẻ

liệt kê ở trên:

Tổng số trẻ

liệt kê ở trên:

Tôi bảo trợ một Nhà Sinh Viên:

Số tiền tài trợ hàng tháng/trẻ:

 

(Tối thiểu $15/tháng)

$

Số tiền tài trợ hàng tháng/trẻ/gia đình/sinh viên:

$

 

Số tiền tài trợ hàng tháng/Nhà Sinh Viên:

$

(Tối thiểu $30/tháng/trẻ)

(Tối thiểu $30/tháng/sinh viên)

(Tối thiểu $50/tháng/gia đình)

(Mức bảo trợ là $80-$120/Nhà Sinh Viên

Nhờ ơn Chúa, tôi/chúng tôi cam kết tài trợ học bổng cho đến khi trẻ kết thúc chương trình học (không bắt buộc).

Nhờ ơn Chúa, tôi/chúng tôi cam kết bảo trợ trẻ/gia đình này cho đến khi trẻ kết thúc chương trình học (không bắt buộc).

Nhờ ơn Chúa, tôi/chúng tôi cam kết bảo trợ nhà sinh viên này ít nhất    năm (không bắt buộc).

Ghi chú: Điền khu vực của trẻ sẽ giúp xác minh trẻ nhanh hơn.

Ghi chú: Điền khu vực của trẻ sẽ giúp xác minh trẻ nhanh hơn.

 

SỐ TIỀN HỖ TRỢ BAN ĐẦU***

(Nếu đóng góp ngày hôm nay)  
 

PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ***  

Hoặc  Thư (Séc/Điện chuyển tiền)     

 

***Kích vào đây để mở một hộp thoại mới với những chỉ dẫn về cách thức gởi tiền bảo trợ.

 
 

Bảo trợ sẽ bắt đầu sau khi chúng tôi nhận được khoản bảo trợ đầu tiên.

*KÝ TÊN:  

CHỒNG(VỢ) KÝ:  

*NGÀY

 
 

 

Tổ chức L.O.V.E. xin chân thành cảm ơn và sẽ luôn cầu nguyện để bạn có thể tạo dựng một mối quan hệ lâu bền với gia đình và trẻ được bảo trợ... 

 

  Nếu bạn có thắc mắc nào, hãy liên hệ với L.O.V.E. qua email.

 

Quan trọng: Xin hãy lưu địa chỉ email loveofvn.org loveofvietnamexpressed.org vào danh sách email của bạn, để tiện liên lạc với chúng tôi.

 
 
Trở về đầu trang
 
www.loveofvn.org